Rajasthan
Rajasthan

Rajasthan

Duration : 09 Days

Tour Highlights

Udaipur
 • Vintage Car Museum
 • Monsoon Palace
 • City Palace
 • Jagdish Temple
 • Pichhola Lake
 • Fateh Sagar Lake
 • Pratap Memorial
 • Saheliyon-ki-Bari 
 • Nehru Garden
 • Moti mahal
Jodhpur
 • Mehrangarh fort
 • Jaswant Thada
 • Uday Mandir
 • Bal Samand Lake
Jaisalmer
 • Jaisalmer Fort
 • Tazia Tower
 • Patwon ki Haveliyan 
 • Gadisar Lake 
 • Tilon Ki Pol 
 • Desert Safari 
 • Camel Ride
 • Performances of Langas and Kalbeliyas
Puskhar
 • Ajmer Sharif Dargah
 • Adhai-Din-Ka Jhonpara
 • Pushkar Lake
Jaipur
 • Amber Fort
 • City Palace & Museum
 • Jantar Mantar
 • Hawa Mahal
 • Nahargarh Fort
 • Birla Mandir

Tour Includes

 • 02 Nights at Udaipur 
 • 01 Night at Jodhpur 
 • 02 Nights at Jaisalmer  
 • 01 Night at Pushkar
 • 02 Nights at Jaipur 

Travel Dates

Destination Specialist

Need

Want to go

My Number

© 2017 hallmarktour.com